Makpul Artés, S.L.

 

 

EMPRESA PROCESSOS CONTACTE

 

 

    Polit automàtic: disposem de màquines automàtiques i ens adaptem a qualsevol disseny.

    

    Raspallat automàtic: podem realitzar diferents tipus de raspallat: circulars, horitzontals, verticals...

 

    Taller mecànic: disposem d’un taller propi, que ens dóna flexibilitat per fer les adaptacions necessàries.

 

 

Makpul Artés, S.L.        C/ Joan Vila Soles, s/n         08271 Artés        Barcelona        Tel. 93 820 20 74        Fax. 93 830 59 64        makpul@makpulartes.com